Menu Close

Maitinimas

Dokumentai:

Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymas dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 “Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo 

Draudžiamų vaikų maitinimui produktų sąrašas (susipažinti)

Perspektyvinis valgiaraštis (susipažinti)

Atnaujintos rekomendacijos saugiam mokinių maitinimo organizavimui (susipažinti)

Mokinių srautų valdymo, organizuojant maitinimą mokyklose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, rekomendacijos (susipažinti)

Produktų dalijimo vaikams, esant šalyje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, ekstremaliajam įvykiui ir karantinui bei sustabdžius ugdymo organizavimo procesą ugdymo įstaigoje, tvarkos aprašas (susipažinti)

Valgyklos maitinimo grafikas (susipažinti)

Gimnazijoje už mokinių nemokamą maitinimą atsakinga mokytojo padėjėja Diana Santackienė.

Skip to content