Menu Close

Šaltiniai

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

 

Karjeros kompetencijų modelis.

  • Stanišauskienė V., A. Neseckienė A. (2012). Karjeros vadovas. Mokinio knyga.
  • Stanišauskienė V., A. Neseckienė A. (2012) Ugdymas karjerai. Mokytojo knyga.
  • Pukelis K. (2006). Karjeros projektavimas: problemos ir iššūkiai žinių visuomenėje
  • Kučinskienė R.(2003). Ugdymo karjerai metodologija. Klaipėda.
  • Laužackas R. (1998). Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos. Kaunas.
  • Profesijos vadovas (2005). Vilnius.
  • Profesinės karjeros vadovas (1998).Vilnius.
  • Pukelis K.(2000). Bendra istoriografinė (savi)atrankos problemos apžvalga //Ugdymo karjerai teorijos ir metodikos kursui. VDU.
Skip to content