Menu Close

Mokinių taryba

Mokinių tarybos veiklos tikslai:

  1. Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką.
  2. Mokytis bendradarbiavimo, komandinio darbo, lyderystės ir pilietiškumo principų.

Uždaviniai:

  1. Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.
  2. Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.
  3. Stiprinti klasių savivaldas įtraukiant į renginius, ugdyti vertybines nuostatas per veiklų organizavimą ir atlikimą.

2023-2024 m.m. mokinių taryboje yra 18 narių.

Mokinių tarybos veiklos programa 2022-2023 m.m. (čia)

Mokinių tarybos veiklos analizė už 2021 metus (čia)

Mokinių tarybos veiklą kuruoja Arvid Przemyslav Baudzis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Pritarimo rekomendacijoms dėl asmens, vykdančio mokinių savivaldos kuratoriaus funkcijas, pareigų (čia)

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI (susipažinti)

Skip to content