Menu Close

Pareigybiniai aprašymai

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pareigybių aprašymai:

Mokytojo pareigybės aprašymas (čia)

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas (čia)

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas (čia)

Logopedo pareigybės aprašymas (čia)

Bibliotekininko pareigybės aprašymas (čia)

 

 

Skip to content