Menu Close

Parama gimnazijai

Gerbiami Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos tėveliai, darbuotojai, rėmėjai!

Nuo 2004 m. kiekvienas Lietuvos gyventojas gali dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirstyti savo nuožiūra.
1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Jūs galite skirti kuriai nors organizacijai,
taip pat ir mūsų gimnazijai, turinčiai teisę būti paramos gavėju.

Tokiu būdu Jūs padėtumėte įgyvendinti mūsų viziją – mokymosi sėkmė ir džiaugsmas kiekvienam vaikui.

Būtume labai dėkingi, jei Jūs 2021 m. 1,2 proc. sumokėto pajamų mokesčio sumos paskirtumėte Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijai. Būsimą Jūsų paramą panaudosime mokinių ugdymo(si) aplinkos gerinimui ir mokinių mokymosi skatinimui.

Norėdami skirti 1,2% pajamų mokesčio gimnazijos paramai, iki 2022 metų gegužės 2 d. užpildykite Mokesčių inspekcijos formą FR0512 Versija 04. Galite tai padaryti elektroniniu būdu per Mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt/ arba kreiptis telefonu 852191777 į Mokesčių inspekciją. Specialistai konsultuoja ir padeda pildyti elektronines formas.

Pastabos: nuo praeitų metų Mokesčių inspekcija priima tik elektronines formas.

Paramos skyrimo vedlio pagalba vadovas

Gimnazijos rekvizitai:
Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija, kodas 291415410

Kilus neaiškumams, kreipkitės:
– tel.(8 380) 43142 , (I. Novickaja, sekretorė),
– 1882 (Valstybinės mokesčių inspekcijos trumpasis numeris),
– 852191777 (Valstybinės mokesčių inspekcijos numeris).

Rašant prašymą reikalingi duomenys:
Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma

1 laukelyje – Asmens kodas
2 laukelyje – Asmens telefono numeris
3V laukelyje – Asmens vardas
3P laukelyje – Asmens pavardė
4 laukelyje – Asmens adresas
5 laukelyje – 2021
6S laukelyje – pažymima „X“
E1 – 2
E2 – 291415410
E4 – 1,2
E5 – galima nurodyti iki 5 metų (pvz. 2025)
Deklaracijos apačioje pasirašyti ir įrašyti vardą bei pavardę.

 

Iš anksto dėkojame visiems, kurie skirsite 1,2 proc. pajamų mokesčio mūsų gimnazijai ir įsipareigojame,

kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai bei tikimės Jūsų supratimo, jog pajamų mokesčio dalies parama,

kurią Jūs galite skirti ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis užtikrinant didesnes mūsų vaikų galimybes ir

gerinant ugdymo paslaugų kokybę.

Esame nuoširdžiai dėkingi už Jūsų paramą, už šviesą, kurios kaskart vis daugiau, kai tikslo siekiame kartu ir padedame įgyvendinti vieni kitų svajones.

Gimnazijos direktorė Miroslava Šostak

Skip to content