Menu Close

Ugdymas karjerai

UGDYMO KARJERAI KONSULTACIJOS GIMNAZIJOJE

Konsultacijos vyksta

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai.


Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

• padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;
• padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
• mokoma susidaryti karjeros planą;
• padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);
• teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
• informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
• supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
• informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
• mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
• mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.

Ugdymo karjerai konsultantas

Arvid Przemyslav Baudzis

Pastaba: su ugdymo karjerai konsultantu galima susisiekti ir kitais būdais – epaštu baudzis@gmail.com , Tamo arba Teams platformose.

 

 

Skip to content