Menu Close

Vizija, misija, vertybės

Vizija

 „…ar mažiukas, ar didelis privalo mokykloje pasijusti ir fiziškai, ir dvasiškai esąs namie.“

M. Lukšienė 

Moderni, ugdanti dorą ir pareigingą pilietį, suvokiantį savo tautinį išskirtinumą, gimnazija, kurioje visiems mokiniams sudarytos sąlygos mokytis pagal gebėjimus ir tobulėti.

 

Misija

„ Reikia paisyti individualybės, auginti žmogų,  kad jisai sugebėtų pasirinkti ir atsakyti už pasirinkimą.

Atsakomybė yra pagrindinis piliečio bruožas. Jei mokykloje plėsis atsakomybės sritis, tai pilietis augs.

M. Lukšienė

Užtikrinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą, ugdant kultūringą ir kūrybingą jauną žmogų, kuris savo žinias ir gebėjimus galės pritaikyti besikeičiančioje visuomenėje.

 

Skip to content