Menu Close

Mokinių priėmimo tvarka

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Dėl mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (čia)

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas (čia)

2 PRIEDAS (čia)

Moksleivio priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklą pagal (pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo) programą mokymo sutartis (susipažinti) 
Skip to content