Menu Close

Prevencinių ir socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimas gimnazijoje 2021-2022 m. m

Eil. nr. Programos pavadinimas Įgyvendinimo būdas
1. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 kl. mokiniams Integruota į klasės auklėtojo veiklą
2. Pilietiškumo ir lyderystės ugdymo

programos ,,Raktai į sėkmę“ IG – IVG klasių mokiniams

Integruota į klasės auklėtojo veiklą
3. Pradinių klasių  socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa  „Antras žingsnis“ Integruota į klasių auklėtojų veiklą
4. Alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“ 6 klasės mokiniams Integruota į soc. pedagogo bei klasės auklėtojo veiklas
5. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa 1-8 klasių ir IG-IVG klasių mokiniams Integruota į soc. pedagogo, mokytojų dalykininkų bei klasių auklėtojų veiklos planus
6. Etninės kultūros programa 1-8 klasių ir IG-IVG klasių mokiniams.

 

Integruota į soc. pedagogo, mokytojų dalykininkų, klasių auklėtojų veiklos planus, tradicinius gimnazijos renginius
Skip to content