Menu Close

Sveikatos priežiūros specialistas

Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Elvyra Salavatova.

Sveikatos priežiūros gimnazijoje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Sveikatos priežiūros gimnazijoje uždaviniai:

1. užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;

2. formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

3. numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;

4. suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto vertybinės nuostatos:
1. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu mokyklos bendruomenei;

2. nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžianti profesinės etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS DARBO GRAFIKAS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS (susipažinti)

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS (susipažinti)

Skip to content