Menu Close

Logopedas

Gimnazijos logopedė Jelena Eva Aukštulevič.

Logopedės darbo tikslai:

· Pastebėti ir pašalinti vaikų kalbėjimo sutrikimus.

·Padėti vaikui tobulinti komunikavimo gebėjimus kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) gimnazijoje.

Uždaviniai:

·Lavinti vaikų neverbalinių ir kalbos garsų skyrimo gebėjimą.

·Lavinti vaikų girdimo suvokimo gebėjimą.

·Lavinti vaikų garsinės analizės ir sintezės pradmenų formavimo gebėjimą.

·Lavinti vaikų smulkiąją motoriką.

·Mokyti taisyklingai artikuliuoti (tarti) garsus.

·Lavinti vaikų garsų tarimo įtvirtinimo bei diferencijavimo ir kitų pažinimo procesų, glaudžiai susijusių su kalba gebėjimą.

·Ugdyti vaikų rišliąją kalbą.

 

·Turtinti vaikų aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną.

 

LOGOPEDĖS DARBO GRAFIKAS

Logopedės 2023 m. veiklos planas – programa (čia)

 

Pastaba: Kiekvieną  ketvirtadienį nuo 16.00-17.00 vyksta tėvų konsultavimas.  Galima kreiptis e-paštu akinarev@gmail.com, Tamo arba Teams platformose.

 

Skip to content