Menu Close

Logopedas

Gimnazijos logopedė Jelena Eva Aukštulevič.

Logopedės darbo tikslai:

· Pastebėti ir pašalinti vaikų kalbėjimo sutrikimus.

·Padėti vaikui tobulinti komunikavimo gebėjimus kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) gimnazijoje.

Uždaviniai:

·Lavinti vaikų neverbalinių ir kalbos garsų skyrimo gebėjimą.

·Lavinti vaikų girdimo suvokimo gebėjimą.

·Lavinti vaikų garsinės analizės ir sintezės pradmenų formavimo gebėjimą.

·Lavinti vaikų smulkiąją motoriką.

·Mokyti taisyklingai artikuliuoti (tarti) garsus.

·Lavinti vaikų garsų tarimo įtvirtinimo bei diferencijavimo ir kitų pažinimo procesų, glaudžiai susijusių su kalba gebėjimą.

·Ugdyti vaikų rišliąją kalbą.

 

·Turtinti vaikų aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną.

 

LOGOPEDĖS DARBO GRAFIKAS

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbo pradžia Darbo pabaiga Darbo pradžia Darbo pabaiga Darbo pradžia Darbo pabaiga Darbo pradžia Darbo pabaiga Darbo pradžia Darbo pabaiga
11.00 17.00 11.00 16.30

 

Logopedės 2022 m. veiklos planas – programa (čia)

 

Pastaba: Kiekvieną  trečiadienį nuo 15.30-16.30 vyksta tėvų konsultavimas.  Galima kreiptis e-paštu akinarev@gmail.com, Tamo arba Teams platformose.

 

Skip to content