Menu Close

Planavimo dokumentai

2023-2024 m.m.

ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS 2023–2024 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI

2022-2023 m.m.

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

2021-2022 m.m.

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2021-2022 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

 


2020-2021 m.m.

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2020-2021 m.m. veiklos planas

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2020-2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

 


2019-2020 m.m.

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2019-2020 m.m. veiklos planas

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2019-2020 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas

Priedai:

Neformalusis moksleivių švietimas gimnazijoje 

Pradinio ugdymo mokymo dalykų konsultacijų grafikas

Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2019-2020 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Priedai:

Neformalusis moksleivių švietimas gimnazijoje 

Trumpalaikių dalykų konsultacijų grafikas 2019-2020 m.m. (pagrindinis ir vidurinis ugdymas)

Pagrindinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas

Ugdymo karjerai programa

Skip to content