Menu Close

Projektas “Iš mažos mokyklos į platų pasaulį”

               Młodzież  Gimnazjum   im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace i Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach uczestniczyli w pięciodniowym obozie w ramach projektu ,,Z małej szkoły w wielki świat|”, który został dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki i Administrację Samorządu rejonu solecznickiego.

                  Celem projektu było: wzmacnianie współpracy między dwoma polskimi szkołami na Litwie, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez konkursy plastyczne i gry edukacyjne,  pogłębienie wiedzy o historii i działalności na rzecz obojga narodów patronów szkoły (Anny Krepsztul i Elizy Orzeszkowej), nawiązanie do krajoznawstwa i turystyki w celu poznania historii.

                  W ciągu pierwszych dwóch dni młodzież poprzez gry, zabawy, pracę w grupach zaprzyjaźniła się między sobą, bliżej poznała życie i losy patronek swoich szkół, zapoznała się z działalnością placówek, poznała miejscowości, w których znajdują się i działają gimnazja.  Uczestnicy dwóch szkół miały możliwość pogłębić wiadomości o parafialnych świątyniach w Butrymańcach i Rudnikach, uporządkować groby poległych żołnierzy AK na cmentarzu w Butrymańcach i w puszczy Rudnickiej, zwiedzić muzeum malarki ludowej Anny Krepsztul w Taboryszkach.

                  Wiele wrażeń i emocji przyniosły kolejne dwa dni obozu: dwudniowa wycieczka do Polski zwiedzając piękne miejsca Warmii i Mazur: Augustów, Giżycko, Olsztyn, gdzie uczestnicy projektu poszerzyły swoją wiedzę o historii każdego z miast oraz najważniejszych postaciach historycznych i wybitnych naukowcach, takich jak Mikołaj Kopernik.

                  Najbardziej uczniowie zachwycały się wycieczką do ,,Wilczego szańcu” – kwatery Hitlera, gdzie mogły zobaczyć i bardziej zrozumieć dzieje historyczne podczas drugiej wojny światowej oraz wycieczką do ,,Świętej Lipki”, gdzie modlitwą, śpiewem i słuchaniem organów  zakończył  się kolejny dzień projektu.

 Wycieczka do Polski pozwoliła pogłębić wiedzę o znaczeniu Polski w życiu Polaków na Litwie.

                  Na podsumowanie projektu zebraliśmy się w pięknym pałacyku w Wilkiszkach, gdzie uczniowie tworzyły plakaty  ze zdjęć  wykonanych  podczas obozu oraz uczestniczyły w plenerze plastycznym, za organizację którego podziękowania kierujemy p. Katarzynie Sokołowskiej, starszemu specjaliście Wydziału oświaty i sportu administracji rej.  solecznickiego.  Za udostępnienie miejsca oraz za miłe przyjęcie dziękujemy dyrektor Centrum młodzieży i turystyki w Wilkiszkach p. Wiolecie Baranowskiej.

                  Działalność projektowa ,,Z małej szkoły w wielki świat” pozwoliła wzbogacić patriotyczny duch młodzieży w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz poszerzyć wiedzę w zakresie wspólnej historii i kultury Polski i Litwy oraz dumy z własnej kultury i tradycji, przyjaźni miedzy młodzieżą Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach i im. Gimnazjum  Elizy Orzeszkowej w Białej Wace.

Skip to content