Menu Close

ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

„KŪRYBINIAI SPRENDIMAI – RAKTAS Į KOMPETENCIJŲ UGDYMĄ“

(STEAM naudojimas, edukaciniai žaidimai, pedagoginės pertraukėlės, pamokos kitoje aplinkoje) 

Vasario 14 d. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijoje įvyko Šalčininkų rajono pradinių klasių mokytojų konferencija – „Kūrybiniai sprendimai – raktas į kompetencijų ugdymą“ (STEAM naudojimas, edukaciniai žaidimai, pedagoginės pertraukėlės, pamokos kitoje aplinkoje), kurią inicijavo ir organizavo gimnazijos pradinių klasių mokytojos. Konferencijoje dalyvavo Šalčininkų rajono Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Henrik Danulevič, administracijos atstovai bei mokytojai iš Baltosios Vokės „Šilo“,  Šalčininkų J. Sniadeckio, Jašiūnų M. Balinskio, Butrimonių A. Krepštul gimnazijų.

Renginio tikslas – pasidalinti metodine patirtimi ugdant mokinių kūrybiškumo kompetencijas, taikant aktyviuosius mokymo(si) metodus.

 Sveikinimo žodį dalyviams bei svečiams tarė gimnazijos direktorė Miroslava Šostak kuri  kalbėjo apie pradinio ugdymo mokytojo veiklos bei vaidmens svarbą.

Konferencijos metu mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, kūrybiškais ir inovatyviais darbo metodais, pristatinėjo projektinę veiklą, pateikė sėkmingus tarpdalykinio integravimo pavyzdžius, noriai dalinosi įvairiomis platformomis ir įrankiais, kuriuos naudoja pamokose ugdydami mokinių smalsumą bei motyvaciją mokymuisi.

Bukina (Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija) kalbėjo apie STEAM svarbą XXI a., ji pristatė pranešimą tema „STEAM ugdytinis XXI a.“. V. Komoliubienė (Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija) pratęsė mintį apie STEAM pranešime „STEAM metodai rengiant projektus ir vedant integruotus užsiėmimus“, parodė, kaip kūrybiškai ir įdomiai galima realizuoti projektus, integruojant dalykus. Baltosios Vokės E. Ožeškovos pradinių klasių mokytoja L. Skarina Gičkina pristatydama pranešimą “Pradinukų pamokos linksmai ir kūrybingai” pasidalino patirtimi, kaip kūrybiškumo metodus panaudoti pamokose, dalinosi įvairiomis platformomis ir įrankiais, kuriuos naudoja ugdymo procese. Prelegentės – N. Šyško, A. Mirošničenko (Butrimonių Anos Krepštul gimnazija) pranešime „Metodų įvairovė per pedagogines pertraukėles“ pademonstravo gausią edukacinių pertraukėlių įvairovę. „Apie skaitmeninių priemonių panaudojimą pamokos metu“, pasinaudodama interaktyviu ekranu ir parodydama kaip kuriamos pamokos, pasidalino A. Michalkevič (Jašiūnų M. Balinskio gimnazija). Patyriminis ugdymas – tai sėkmingo vaikų ugdymo strategija, apie kurią kalbėjo Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos mokytojos L. Staliulionienė ir A. Matuiza. K. Ragoža, J. Sniadecko gimnazijos pradinių klasių mokytoja, pranešime tema „Motyvaciją žadinantys edukaciniai žaidimai“ pristatė daug praktinės medžiagos, naudojamos edukacinių užsiėmimų metu, apie būdus smagiai ir patraukliai vaikams perduoti žinias ir įgūdžius, skatinančius jų norą dalyvauti, įsitraukti į užduotį.

Konferencijos metu netrūko judriųjų pertraukėlių ir praktinių – psichologinių užsiėmimų, kuriuos organizavo Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos  pradinių klasių mokytojos Č. Orlovska ir A. Šatkevič. Prieš konferencijos pabaigą  vyko refleksija, po kurios gimnazijos direktorė apibendrino renginį, padėkojo ir įteikė padėkos raštus pranešėjoms bei dalyvavusių gimnazijų administracijų atstovams. Konferencijos svečias,  Šalčininkų rajono Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Henrik Danulevič, pasidalijo savo įžvalgomis apie renginį, padėkojo organizatoriams.

Džiaugiamės mokytojų dalyvavimu konferencijoje, aktyviu įsitraukimu į praktines veiklas. Ačiū, kad žinių skrynelę atvėrėte visiems, pasidalijote ir buvote kartu.

Baltosios Vokės E. Ožeškovos pradinių klasių vyr. mokytoja J. Bukina

Skip to content