Menu Close

Rajoninė moksleivių konferencija Baltojoje Vokėje

  Š.m. spalio 14 d. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija organizavo rajoninę moksleivių konferenciją „Patyčių, smurto ir žalingų įpročių prevencijos patirtis mokyklose“, kurią finansavo Šalčininkų rajono savivaldybė. Konferencijos tikslas – atkreipti moksleivių dėmesį į patyčių, smurto ir žalingų įpročių problemą tarp moksleivių, mažinti jų paplitimą, socialinę, fizinę ir psichologinę žalą sveikatai bei ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

  Susitikimas vyko Baltosios Vokės pramogų centre. Jame dalyvavo mūsų rajono mokyklų IG-IVG klasių moksleiviai, pedagogai, gerbiami svečiai – Šalčininkų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aleksandra Sankovska, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jurgita Lapinskaitė – Tolstošejeva, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje Elvyra Salavatova, Dingusių žmonių šeimų paramos centro socialinė darbuotoja Arūnė Bernatonytė, Baltosios Vokės seniūnijos socialinės darbuotojos Olga Versockaja ir  Oksana Žertovskaja, Baltosios Vokės pramogų centro vedėjas Robertas Kovgeris.

  Konferencijos pradžioje socialinė pedagogė R. Nanartovič pristatė atliko rajono mokyklų IG-IVG klasių moksleivių apklausos „Patyčių, smurto ir žalingų įpročių paplitimas tarp moksleivių“ rezultatus. Palyginus su 2018 metais atlikto moksleivių  tyrimo rezultatais, šiais metais patyčių, smurto ir žalingų įpročių situacija yra geresnė.

  Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos mokinė pasidalino sėkmingu OLWEUS PPP įgyvendinimu jų mokykloje, o Šalčininkų Jano Sniadeckio ir Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijų moksleiviai pristatė prevencinius filmukus, kuriuos sukūrė patys moksleiviai.

  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jurgita Lapinskaitė – Tolstošejeva pasidalino informacija apie pagalbos vaikui ir šeimai galimybes, taikant vaiko minimalios priežiūros priemones ar koordinuotai teikiamą pagalbą. Po pranešimo organizavo moksleivių protmūšį per kahoot programėlę. Mokiniai aktyviai įsitraukė į žaidimą. Laimėtojai buvo apdovanoti specialiais Šalčininkų r. savivaldybės prizais.

  Dingusių žmonių šeimų paramos centro socialinė darbuotoja Arūnė Bernatonytė pravedė praktinius mokymus „Kurkime saugią aplinką kartu“, į kuriuos noriai įsitraukė ne tik mokiniai, bet ir pedagogai bei kiti konferencijos svečiai. Konferencijos dalyviai atliko daug praktinių užsiėmimų apie žalingų įpročių poveikį mūsų psichinei ir fizinei sveikatai, diskutavo apie smurtą artimoje ir neartimoje aplinkoje, stereotipus. Jaunimas drąsiai reiškė savo nuomonę bei pristatinėjo darbus.

  Po pietų pertraukos moksleiviai dalyvavo viktorinoje „Ką verta žinoti apie priklausomybę sukeliančias medžiagas?“, kurią paruošė visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje Elvyra Salavatova. Viktorinos metu kiekvienas klausimas buvo aptariamas. Trys pirmų vietų laimėtojai buvo apdovanoti specialiais visuomenės sveikatos biuro dovanomis.

  Apibendrinant konferenciją, Šalčininkų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aleksandra Sankovska padėkojo konferencijos organizatoriams už iniciatyvą, o dalyviams – už jų aktyvumą. Pabrėžė, kad tokie susitikimai prevencinėmis temomis yra labai svarbūs ir reikalingi jaunimui. Patyčios, smurtas ir žalingi įpročiai, deja, aktualios problemos į kurias reikia visada reaguoti.

  Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos direktorė Miroslava Šostak padėkojo visiems konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą, pasidalinimą savo sėkmės istorijomis ir buvimą kartu, įteikė padėkos raštus ir dovanas.

  Manome, kad tikslas šios konferencijos yra pasiektas.

Parengė: R. Nanartovič

 

Skip to content