Menu Close

PROJEKTAS ‘REFLECTUS”

Projekto data: 2021 m. spalio 25 d. – 2022 m. sausio 31 d.

Projekto tikslai – nuoseklaus refleksijų tarp mokytojo ir mokinių organizavimo užtikrinimas, supaprastinimas pamokų metu bei IKT įgūdžių ugdymas.
Dalyviai: 4, 6, IIG kl. mokiniai bei mokytojai dalykininkai.
Projekto vykdytojai: pradinių klasių mokytoja J. Bukina, lietuvių k. mokytojos – J. Milošienė, A. Ščesnulevičienė, istorijos mokytoja L. Narodovskaja, matematikos mokytoja L. Dulko, socialinė pedagogė R. Nanartovič.
Projekto organizatorius – UAB „Refleksija“, sumanios reflektavimo sistemos Reflectus kūrėjai.

Apie Reflectus

Reflektavimas – vienas iš veiksmingiausių būdų, padedančių mokytojui tobulėti. Išsikeltų mokymo tikslų, rezultatų bei patiriamų emocijų apmąstymas ir įvertinimas leidžia atrasti savąjį mokymo stilių bei kelti tolesnius profesinės pažangos siekius. Svarbiausia – užtikrinti sistemingą ir metodišką refleksijų organizavimą.

Kas tai yra?

Reflectus – tai internetinė reflektavimo sistema, kuri automatizuoja, supaprastina bei užtikrina nuoseklų refleksijų organizavimą tarp mokytojo ir moksleivių.

 

Reflectus sistema susideda iš dviejų dalių:

– internetinės platformos mokytojui;

– mobiliosios programėlės mokiniams.

Reflectus yra skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams ir mokiniams.

 

Daugiau informacijos apie Reflectus sistemą galima paskaityti čia 

Skip to content