Menu Close

PROJEKTAI 2016-2018 M.

 

 

 

2018 METŲ PROJEKTAI

TAUTINIS PILIETIŠKUMO PROJEKTAS “AŠ TIKRAI MYLIU LIETUVĄ”

Projekto tisklas: ugdyti pilietiškumą, tautiškumą ir meilę savo kraštui.

 Projekto uždaviniai:

   – sustiprinti tautinę ir pilietinę savimonę;

   – iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą;

   – padėti gimnazijos bendruomenei suvokti Vasario 16-osios prasmę Lietuvai ir sau;

   – mokyti vaikus susieti praeities įvykius su dabartimi;

   – ugdyti kūrybingą tautos puoselėtoją;

   – plėsti vaizdinės raiškos įgūdžius ir gebėjimus puošiant gimnazijos aplinką;

   – ugdyti mokinių istorinį pažinimą;

   – mokytis ieškoti įvairių kompozicinių sprendimų idėjoms realizuoti;

   – lavinti mokinių gebėjimus – muzikinius, vaidybinius, analizės, interpretavimo;

   – taikyti informacines technologijas vizualizacijai;

Projekto dalyviai: gimnazijos bendruomenė  – 1- 8 klasių, I G – IV G klasių mokiniai,  jų tėvai, mokytojai, kiti gimnazijos darbuotojai bei socialiniai partneriai.

Projekto realizavimo laikas:  I etapas – nuo sausio 15 d. iki vasario 9 d.;

                                                 II etapas – nuo vasario 12 d. iki vasario 16 d.

Projektui vadovauja:

istorijos mokytoja Laima Narodovskaja,

lietuvių kalbos mokytoja Agneška Simaškienė,

lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Narusevičiūtė,

lietuvių kalbos mokytoja Justina Mackevič,

lenkų kalbos mokytoja Janina Snarska.

Laukiami rezultatai:

–  prisimins savo šalies istoriją, jos kovas dėl laisvės, kodėl mums svarbios lietuviškos šventės;

– giedos Lietuvos himną,  dainuos kitas dainas apie Lietuvą;

– atliks įvairius kūrybinius darbus, susijusius su gimtine,

– veiks savarankiškai – bus įgyvendintos pačių sugalvotos idėjos, jausis atsakingi už rezultatus,

– gimnazijoje bus kuriami šilti santykiai tarp veiklos dalyvių, skatinamas komandinis darbas, diskusijos, bus bendradarbiaujama su įvairiais socialiniais partneriais.

Projekto veiklos planą galima peržiūrėti čia

2017 METŲ PROJEKTAI

PROJEKTAS “PAŽINK VALSTYBĘ”

Projekto tikslas: supažindinti moksleivius su įvairiomis viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias regionines ir nacionalines problemas, stiprinti moksleivių pilietinį aktyvumą ir įsitraukti į aktualių visuomenei problemų sprendimą.

Projekto dalyviai: 8, IG-IIG klasių moksleiviai.

Projekto organizatoriai:  Švietimo ir mokslo ministerija,  Ugdymo plėtotės centras, Valstybės pažinimo centras.

Projekto koordinatorė gimnazijoje: geografijos mokytoja Regina Dingelienė.

Projekto trukmė: 2017 m. spalis – gruodis.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą galima rasti čia

PROJEKTAS “RENKUOSI MOKYTI – MOKYKLŲ KAITAI!”

Projekto tikslas: sutelkti gimnazijos bendruomenę bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.

Projekto dalyviai: 3-8, IG-IVG klasių mokiniai.

Projekto mokytoja: Eglė Matulaitytė, dailė.

Projekto pokyčių komanda:

* istorijos vyr. mokytoja Laima Narodovskaja, mentorė;

* vyr. socialinė pedagogė Renata Nanartovič;

*pradinių klasių mokytoja Janina Bukina;

*anglų kalbos vyr. mokytoja Natalija Žuravliova.

Projekto trukmė: 2 metai

Projektą įgyvendina viešoji įstaiga Mokyklų tobulinimo centras drauge su pagrindiniu projekto partneriu „Vilniaus prekybos“ paramos fondu „Dabar“.

PROJEKTAS “KULTŪROS LOBYNAIS”

Projekto tikslas: skatinti Lietuvos mokyklų skirtingomis mokomosiomis kalbomis tarpkultūrinį bendradarbiavimą bei dialogą,  ugdyti mokinių pilietiškumą.

Projekto uždaviniai:

 • Organizuoti veiklas, skirtas susipažinti su Dzūkijos regione gyvenančių lietuvių ir lenkų tradicijomis, kultūra bei gilinti moksleivių kultūrinę patirtį.
 • Gilinti žinias apie Lietuvos mokyklų skirtingomis kalbomis savitumą ir ugdyti pagarbą kiekvienai tautai.
 • Sudaryti galimybes mokiniams susipažinti su kitų tautų papročiais, tradicijomis bei atskleisti savo tautos savitumą, unikalumą, ugdyti tapatumo jausmą.
 • Inicijuoti veiklas, skirtas visų mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui ugdyti, skatinančias savianalizės refleksijas.
 • Pažinti savo etnografinio regiono kultūrines, istorines vietas.

Projekto dalyviai:

Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos ir Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos 7-8, IG-IVG klasių mokiniai, klasių vadovai, dalykų mokytojai

Projekto koordinatorės:

Istorijos vyr. mokytoja Laima Narodovskaja

Vyr. socialinė pedagogė Renata Nanartovič

Projekto trukmė: 2017 m. balandis – lapkritis

Projektą  iš dalies finansuoja Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

PROJEKTAS “LANGAS Į PIETRYČIŲ LIETUVĄ”

Projekto organizatorius: Viešosios įstaigos Jaunimo bendradarbiavimo centras „Europroject“.

Projekto koordinatorius gimnazijoje: Lenkų kalbos vyr. mokytoja Aleksandra Bojarin.

Projekto dalyviai:  IIG klasės mokiniai – Karolina Milevskaja, Dominika Bojarin, Gabriela Koreivo, Edvin Zavadskij, IG klasės mokinės – Veronika Andriejevaitė, Marta Urgalevič, 8 klasės mokinė Eva Glorija Dijak.

Projekto tikslas – pasitelkus jaunimą ir šiuolaikines viešinimo priemones skatinti Pietryčių Lietuvos regiono daugiakultūriškumo puoselėjimą šalies mastu, stiprinti Pietryčių Lietuvos mokyklų bendradarbiavimą bei dialogą ir aktyvinti Šalčininkų rajono tautinių mažumų jaunimą.

Projekto trukmė: 2017 m. sausis – rugsėjis.

 NACIONALINIS EDUKACINIS PROJEKTAS “KINO KLUBAS”

(Projektas yra tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas” dalis,

vykdoma Didžiosios Britanijos kino edukacijos organizacijos „Film Literacy Europe” )

Projekto organizatorius: Lietuvos kino centras.

Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projekto koordinatorius gimnazijoje: socialinė pedagogė Renata Nanartovič.

Projekto dalyviai: 5-8, IG-IVG klasių mokiniai.

Projekto tikslas – vystyti kino edukaciją Lietuvoje, skiriant daugiau dėmesio vaikams ir jaunimui, didinti europinių filmų prieinamumą, plečiant filmų bazę ir skatinant Lietuvos mokyklas ja naudotis, taip pat išbandyti kino klubus kaip kino raštingumo modelį ir jo tinkamumą Lietuvai.

Projekto trukmė: 2017 m. sausis – gruodis

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia:  http://www.lkc.lt/2016/06/lietuvos-mokyklose-kino-klubai-ir-europietiski-filmai/ .

2016 METAIS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

PROJEKTAS “KLAUSAU, KĄ PASAKA MAN GIEDA KAIP LAKŠTINGALA”

PROJEKTO KOORDINATORĖS:

LIETUVIŲ KALBOS VYR. MOKYTOJA N. NARUSEVIČIŪTĖ,

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA METODININKĖ

D.RANONIENĖ,

TURGELIŲ P. K. BŽOSTOVSKIO GIMNAZIJOS LIETUVIŲ KALBOS VYR. MOKYTOJA

 1. JELMAKAITĖ

TIKSLAI:

-ugdyti mokinių kūrybiškumą;

-skatinti mokinių saviraišką;

-vykdyti Etninės kultūros programą;

-puoselėti, saugoti etnokultūrinį paveldą;

-skatinti bendruomeniškumo poreikį,bendradarbiavimą

su Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazija.

DALYVIAI:

5 – 6  klasių mokiniai Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos, svečių teisėmis Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos 5 – 6 klasių mokiniai, lydimi mokytojų D. Jelmakaitės ir J. Tarasevičienės.

TRUKMĖ IR PRISTATYMO LAIKAS:

I etapas – pasakų, sakmių kūrimas (sausis – kovas);

II etapas – pasakų apipavidalinimas, paruošimas konkursui (balandžio pirma savaitė);

III etapas – pasakų konkursas (balandžio 8 diena).

ORGANIZATORIAI:

-lietuvių kalbos vyr. mokytoja N. Narusevičiūtė,

-lietuvių kalbos mokytoja metodininkė D. Ranonienė,

-Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos vyr. mokytoja

 1. Jelmakaitė.

LAUKIAMI REZULTATAI:

-mokiniai stiprins draugystės ryšius su Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazija;

-mokiniai konkurse pristatys sukurtas pasakas ir sakmes savo bendraamžiams;

-mokiniai sukurs pasakas, sakmes, jas raiškai skaitys, vaidins pateiktus pasakų fragmentus.

RENGINIO EIGA:

-mokiniai traukia spalvotus lapelius, skirstosi į komandas (iki 5 min.);

-komandos sugalvoja pavadinimą, šūkį, išsirenka kapitoną (5 min.);

-kapitonai traukia pasakas, du komandos nariai ruošiasi skaityti, skaito, kiti pildo lenteles (10 min.);

-mokiniai skaito išdalintus eilėraščius, trūkstamose vietose įrašo pateiktus žodžius (10 min.);

-komandos deda dėliones (10 min.);

-komandos traukia pasakas, ruošiasi jas vaidinti , vaidina (10 min.);

-pasakų atpažinimo konkursas: skaitomi pasakų fragmentai, komandų nariai įrašo pavadinimus (10 min.);

-pertrauka (20 min.);

-rezultatai ir apdovanojimai (10 min.).

Projekto įgyvendinimo akimirkos

 

TRUMPALAIKIS PROJEKTAS  “XX AMŽIAUS ANTROSIOS PUSĖS SMULKIOSIOS PROZOS PASAULIS”

Tikslai:

1.Skatinti mokinius domėtis XX a. II pusės smulkiąja lietuvių proza.

2.Ugdyti mokinių gebėjimus kritiškai vertinti, lyginti surastą informaciją .

3.Plėsti kultūrinį mokinių pažinimą suteikiant jiems galimybę pajusti teigiamų išgyvenimų.

4.Lavinti mokinių kūrybinius gebėjimus.

5.Skatinti mokinių saviraišką.

6.Padėti mokiniams tikslingai naudotis IKT technologijomis.

7.Padėti mokiniams pažinti save, vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, sąsajas bei skirtumus.

Dalyviai:

II G klasės mokiniai

Trukmė ir pristatymo laikas:

2016 – 12 – 09, 2016 – 12 – 14

8.55 – 9.40 val., 10.00 – 10.45

Organizatoriai:

 1. Narusevičiūtė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Laukiami rezultatai:

Mokiniai savarankiškai skaitys pasirinktų prozininkų apsakymus, noveles, lygins dviejų rašytojų kūrybos pasaulius, vertybes,ieškos literatūrologinės informacijos, lygins ją su savąja patirtimi, naudodamiesi IKT rengs pranešimui skaidres, pateiks pateiktis klasės draugams, dalyvaus pokalbyje aptardami draugų pristatymus.

  Gražiausios trumpalaikio projekto

,,XX a. II pusės smulkiosios lietuvių prozos pasaulis: rašytojų kūrybos paralelės“

pristatymo akimirkos

ILGALAIKIS PROJEKTAS “KNYGA: KVAPAS IR POJŪTIS”

 Tikslai:

1.Ugdyti mokinių skaitymo poreikį atskleidžiant galimą knygos poveikį skaitančiajam.

2.Skatinti mokinius suvokti skaitymo veiklos prasmingumą.

3.Skatinti moksleivius pajusti skaitymo malonumą.

4.Lavinti mokinių  raiškiojo skaitymo įgūdžius.

5.Skatinti mokinių saviraišką.

6.Sudominti penktokus skaitomais kūriniais.

7.Plėsti mokinių žodyną.

8.Skatinti Turgelių P. K. Bžostovskio bei Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijų moksleivių bendradarbiavimą, norą geriau pažinti vieniems kitus.

Dalyviai:

Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 5 klasės mokiniai,

Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos 5 klasės mokiniai.

Trukmė ir pristatymo laikas:

2016 m. spalio – gruodžio mėnesiai,

2016 m. gruodžio 12 d., 10.45 – 13.30 val.

Organizatoriai:

 1. Narusevičiūtė, Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja,

D.Jelmakaitė, Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja,

 1. Tarasevičienė, Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja,
 2. Jelmakienė, Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos bibliotekininkė

Laukiami rezultatai:

Abiejų gimnazijų penktokai susitiks Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijoje,jie artimiau susipažins projekto pristatymo metu, raiškiai skaitys programinių kūrinių ištraukas, parinks  kvapus, kurie asocijuosis su skaitomomis ištraukomis, savo išgyvenimus, būseną atskleis piešdami, parinkdami atitinkamas spalvas, pajus, kaip svarbu rasti asmeninį santykį su knyga.

Gražiausios ilgalaikio projekto pristatymo akimirkos byloja

apie užsimezgusią dviejų Šalčininkų rajono gimnazijų penktokų nuoširdžią draugystę

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite čia.

 

 

2016 METAIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI:

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

PROJEKTAS „SVEIKA GYVENSENA – KASDIEN!“

Projekto tikslai:

 1.  Formuoti teigiamą moksleivių, jų tėvų, mokytojų požiūrį į sveikatos veiksnius, sveiką gyvenimo būdą.
 2.  Kurti sveiką aplinką bendruomenėje, skatinant sveikatingumą ir fizinį aktyvumą.

Projekto uždaviniai:

 1. Sudaryti sąlygas moksleivių užimtumui ir suinteresuotumui gyventi be žalingų įpročių, suteikiant reikalingas žinias ir įgūdžius moksleiviams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams.
 2. Vykdyti prevencinę veiklą pasitelkiant sporto šakas.
 3. Padėti kiekvienam mokiniui, mokytojui išsiugdyti poreikį ir atsakomybę stiprinti sveikatą.
 4. Kurti gerus mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų tarpusavio santykius.

Projekto dalyviai:

Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 1-8, I-IV G  klasių moksleiviai, mokytojai, mokinių tėvai, sveikatos priežiūros specialistė E. Salavatova, Baltosios Vokės lopšelio-darželio priešmokyklinės grupės vaikai.

Projekto vykdymo laikas:

2016 m. rugsėjis – 2016 m. gruodis

Projekto finansavimo šaltinis:

Šalčininkų rajono savivaldybė.

Projekto vadovas:

Vyr. socialinė pedagogė Renata Nanartovič

Projekto veiklos planas

Laukiami rezultatai:
Projektas suteiks moksleiviams, jų tėvams, mokytojams, Baltosios Vokės lopšelio – darželio priešmokyklinės grupės vaikams daug naudingų žinių, formuodamas teisingas nuostatas sveikatos stiprinimo atžvilgiu. Suteiks galimybių aktyviai ir prasmingai leisti laiką, įtraukiant į sportinę, užimtumo veiklą.

Tarp švietimo bendruomenių  vyks pozityvus bendravimas ir bendradarbiavimas, skatinantis teigiamas emocijas, sveikatos stiprinimą. Organizuojama veikla padidins projekto dalyvių fizinį aktyvumą ir pagerins sveikatą.

Projekto įgyvendinimo akimirkos

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS

PROJEKTAS ,SPORTUOKIME VISI“  

Projekto tikslas:

Telkti  gimnazijos bendruomenę sportinei veiklai, įtraukiant į ją  kuo daugiau moksleivių ir jų tėvelių.

Projekto uždaviniai:

 1. Populiarinti tarp moksleivių įvairias sporto šakas.
 2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius.
 3. Formuoti sveiko gyvenimo būdo nuostatą ir ją propaguoti.
 4. Skatinti gimnazijos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą.

Skip to content