Menu Close

KULTŪROS PROJEKTAS “LAIKO SMILTYS… NUO SENIAU IKI DABAR”

Projekto data: 2022 m. balandis – lapkritis

Projekto tikslas – Plėsti Lietuvos mokyklų skirtingomis mokomosiomis kalbomis tarpkultūrinį bendradarbiavimą bei dialogą bei ugdyti mokinių pilietiškumą.
Uždaviniai:
1. Skatinti mokinius domėtis savo gimtojo krašto ir Lietuvos istorija .
2. Ieškoti bendrų istorinių bei kultūrinių sąsajų, puoselėti bendras tradicijas, ugdyti pagarbą kiekvienai tautai.
3. Inicijuoti veiklas, skirtas mokinių kūrybiškumui, bendravimui ir bendradarbiavimui ugdyti.
4. Skatinti mokinius tyrinėti savo krašto ir kitų Lietuvos regionų gamtinę įvairovę.
Dalyviai: 5-8, IG- IIIG  klasių mokiniai.
Projekto vadovas: istorijos mokytoja metodininkė Laima Narodovskaja.
Projekto partneris – Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazija.
Projektą finansuoja Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės.
Skip to content