Szukaj

Akcja „Zapal znicz pamięci”

 
Published: 2016-11-03
Akcja „Zapal znicz pamięci” została zrealizowana w dniach 24-28 października, dzięki ścisłej współpracy Gimnazjum  im. E. Orzeszkowej z radną rejonu solecznickiego P. K. Sławińską  oraz dyrektorem Centrum Imprez w Białej Wace P. L. Grygorowicz. Celem akcji było przywrócenie pamięci tych, którzy polegli w Puszczy Rudnickiej, a także  uporządkowanie  zapomnianych grobów i miejsc historycznych.
Już w poniedziałek, 24 października znicze pamięci zapalili uczniowie klasy 6 na cmentarzyku ofiar pacyfikacji 1944 r. w Gumbie. We środę, 27 października znicze pamięci przy pomniku  "Matka Pirciupia" zapalili uczniowie 7-8 klas, gdzie 3 czerwca 1944 roku Niemcy zamordowali 119 mieszkańców wsi.  Uczniowie  IIIG oraz IVG zapalili znicze  pamięci  na zbiorowym grobie żołnierzy AK w Długich Kątach. We czwartek, 27 października uczniowie klasy 5 upamiętnili  ofiary mordów w Puszczy Rudnickiej, uporządkowali przy drewnianym pomniku powstańcom styczniowym, który został  postawiony na brzegu rzeki Mereczanki w 1975 roku. Także   znicze zapłonęły na cmentarzu w Rudnikach  przy Pomniku  Pamięci Polskich Oficerów zamordowanych w Katyniu. 28 października uczniowie klas IG oraz IIG pod opieką P. L. Grygorowicz oraz P. A.Woronieckiej uporządkowali groby na cmentarzu w Starych Macelach, gdzie również zapalili znicze pamięci na opuszczonych grobach i przy krzyżu powstańcom styczniowym.
Do akcji przyczynili się również najmłodsi uczniowie naszego gimnazjum,  przez dwa tygodnie zbierając znicze, które 28 października zapłonęły na grobach zmarłych nauczycieli, a także zapomnianych i  opuszczonych mogiłach.
Kierujemy   serdeczne podziękowania Sz. P. Krystynie Sławińskiej za  wspaniałe lekcje historii  oraz Sz. P. Lorecie Grygorowicz za opiekę nad cmentarzem w Starych Macelach oraz zaangażowanie uczniów do współpracy.
A także dziękujemy bardzo opiekunkom akcji „Zapal znicz pamięci” paniom L.Dulko, L.Naradowskiej, J. Snarskiej, N. Żurawlowej, A. Bojarin, R. Nanartowicz.
                                                                
Na cmentarzyku ofiar pacyfikacji 1944 r. w Gumbie

  

Uczniowie klasy 5 upamiętnili  ofiary mordów w Puszczy Rudnickiej

 Przy drewnianym pomniku powstańcom styczniowym

Przy Pomniku  Pamięci Polskich Oficerów zamordowanych w Katyniu

Przy pomniku  "Matka Pircipia"

Na zbiorowym grobie żołnierzy AK w Długich Kątach

  n

Na cmentarzu w Starych Macelach

      

Zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli oraz opuszczonych i zapomnianych mogiłach

    

 

Przewodnicząca Grupy Metodycznej Wychowawców A. Bojarin
 
smart foreash