Szukaj

Podziękowanie

 
Published: 2018-09-05

 W imieniu rodziców uczniów klasy pierwszej 

składamy podziękowania

Ministrowi Edukacji Narodowej P. Annie Zalewskiej, 

podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzejowi Papierzowi

oraz szefowi Kancelarii Senatu RP Jakubowi Kowalskiemu za przekazane uczniom

wyprawki szkolne, zakupione przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”

ze środków finansowych otrzymanych w ramach sprawowania

opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Jest to ogromne wsparcie dla polskich rodzin i

tworzenie lepszych warunków do pobierania nauki. 

DZIĘKUJEMY!

 
smart foreash