Szukaj

Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Gimnazjum im.Elizy Orzeszkowej w Białej Wace

 
Published: 2016-12-12
W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego pamięć. Takim doniosłym wydarzeniem dla młodzieży, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace było poświęcenie i nadanie naszemu gimnazjum sztandaru. Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość odbyła się 9 grudnia 2016 roku.
 
 
O godzinie 12.00  cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzili się w miejscowym Centrum Imprez, gdzie w atmosferę  uroczystości  wprowadziło liryczne widowisko  obrazujące działalność społeczną pisarki, Elizy Orzeszkowej.   Publiczność znalazłszy się w saloniku właścicielki „szarego dworku“ poznała zasługi powieściopisarki  dla zachowania polskości  na Kresach, która tam, w nadniemeńskiej krainie,  „pisze od serca dla ludu, działa dla Ojczyzny“.  Legenda o Janie i Cecylii, będąca  symbolem  historii powstania rodu Bohatyrowiczów, a także  otoczona szczególnym kultem, daje  bowiem świadectwo świetności ich rodziny i przypomina o wartościach, które przekazali swym potomkom jej założyciele, stała się świetnym nawiązaniem do  uroczystości nadania sztandaru gimnazjum. 
 
 
 
Otóż podobnie  staraniem wspólnie działającej kadry pedagogicznej, administracji i rodziców, nasza szkoła dążyła do osiągnięcia statusu gimnazjum. Dzięki rzetelnej pracy i przychylności naszych władz dzisiaj możemy się cieszyć tym uznaniem, a także  to utytułowanie zatwierdzone zostało wyświęceniem odnowionych atrybutów instytucji . Ceremonię poświęcenia sztandaru odprawił uroczyście proboszcz parafii rudnickiej, ksiądz Józef Narkun.
 
 
Sztandar szkolny jest dla całej społeczności gimnazjum symbolem Małej Ojczyzny, przypomina chlubną historię i wartości naszego narodu. Sztandar w szkole to znak, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili już progi naszej szkoły bądź z tymi, którzy do niej przybędą.
Na zakończenie uroczystej akademii pani Dyrektor, Mirosława Szostak, w  imieniu całej społeczności gimnazjum podziękowała zebranym gościom za uświetnienie tej historycznej imprezy swoją obecnością.
 
 
-Dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera, słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki.
 
 
                                                                                                    Nauczyciel polonista, Janina Snarska
 

 

 
smart foreash