Paieška

Vizija ir misija

 

 

Vizija

Moderni, besimokanti, atvira pozityviai kaitai ir tobulėjimui gimnazija, ugdanti laisvą, kūrybingą, kultūringą ir dorą šalies pilietį, suvokiantį savo tautinį išskirtinumą.

 

Misija

Teikiant valstybinius standartus ir programas atitinkantį išsilavinimą, ugdyti savarankišką, gebančią adaptuotis visuomenėje ir pasirengusią mokytis visą gyvenimą asmenybę.

 
smart foreash