Paieška

Ugdymas karjerai

 

 

UGDYMO KARJERAI KONSULTACIJOS GIMNAZIJOJE
 
Konsultacijos vyksta
antradieniais nuo 14.00 val. iki 14.45  val.
kabinete Nr. 15 arba socialinės pedagogės kabinete.
Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai.
 
 
Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:
 
•  padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;
•  padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
•  mokoma susidaryti karjeros planą;
•  padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);
•  teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
•  informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
•  supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
•  informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
•  mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
•  mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
  
Ugdymo karjerai konsultantė Laima Narodovskaja
 
 

 

Supažindinimas su MUKIS svetaine
 
Sausio 17 dieną 5-6 klasės mokiniams klasės valandėlės metu buvo pristatyta mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė mukis.lt.
Mokiniai buvo supažindinti su šios svetainės galimybėmis, atliko asmeninių gebėjimų testą. 
 
 
 

„Patyčioms – NeLike!“
 
Sausio 19 dieną aštuntokai dalyvavo projekto ,,Kam to reikia“ e- pamokoje ,,Patyčioms – Ne Like“. Pamoką vedė  UAB "Omnitel" Žinių ir kompetencijų valdymo koordinatorius Rimvydas Jurkuvėnas.
Pamokos metu buvo aptarta patyčių problema ir jos sprendimo būdai. Buvo kalbama apie  galimas pasekmes besityčiojančiam ir patyčias patiriančiam asmeniui, mokytojų ir kitų suaugusių asmenų vaidmenį kovojant su patyčiomis.
Pasak R. Jurkuvėno, svarbiausia kovos priemonė prieš patyčias- viešumas.
 ,,Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad kiti su tavimi elgtųsi“, – pamokos dalyviams priminė lektorius.
Po pamokos vyko diskusija klasėje apie tai kaip užkirsti kelią patyčioms mokykloje. 
 
 

Ugdymo karjerai konsultantė Laima Narodovskaja

 
smart foreash