Paieška

Ugdymas karjerai

 

 

UGDYMO KARJERAI KONSULTACIJOS GIMNAZIJOJE
 
Konsultacijos vyksta
trečiadieniais nuo 14.10 val. iki 15.45  val.
istorijos kabinete arba socialinės pedagogės kabinete.
Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai.
 
 
Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:
 
•  padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;
•  padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
•  mokoma susidaryti karjeros planą;
•  padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);
•  teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
•  informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
•  supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
•  informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
•  mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
•  mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
  
Ugdymo karjerai konsultantė Laima Narodovskaja
 
 

 

 
 
 
 

 

 
smart foreash