Paieška

Ugdymas karjerai

 

 

UGDYMO KARJERAI KONSULTACIJOS GIMNAZIJOJE
 
Konsultacijos vyksta
penktadieniais nuo 14.10 val. iki 14.55  val. istorijos kabinete.
Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai.
 
 
Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:
 
•  padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;
•  padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
•  mokoma susidaryti karjeros planą;
•  padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);
•  teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
•  informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
•  supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
•  informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
•  mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
•  mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
  
Ugdymo karjerai konsultantė Laima Narodovskaja
 
 

 

 
 
 
 

 

 
smart foreash