Paieška

Socialinio pedagogo paslaugos

 

Gimnazijos socialinė pedagogė Renata Nanartovič                             

Socialinis pedagogas gimnazijoje yra pagalbos teikėjas vaikams, paaugliams, jų šeimoms, ginantis jų teises bei primenantis pareigas, padedantis vaikui rasti savo vietą sociume. Socialinio pedagogo veiklos objektas yra pedagogiškai apleisti, patyrę socialinę atskirtį, turintys specialiųjų poreikių ugdytiniai – labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalis, kuriai reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į mokyklos, visuomenės gyvenimą.
 
Socialinės pedagogės veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis.
 
Darbo kryptys:
• Nustato socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį.
• Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.)..
• Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas, t.y. lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.
• Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą.
• Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija.
 
Darbo grafikas:
 

Darbo dienos

Socialinės pedagogės darbo laikas

Pietūs

Socialinės pedagogės darbo laikas

Pirmadienis

800-1200

1200-1230

1230-1630

Antradienis

800-1200

1200-1230

1230-1630

Trečiadienis

800-1200

-

-

Ketvirtadienis

800-1200

1200-1230

1230-1630

Penktadienis

800-1200

1200-1230

1230-1630

 
Pastaba. Su socialine pedagoge galima susisiekti ir el. paštu:bogrenata@gmail.com
 
 

 
 
 
 
 
 
smart foreash