Paieška

Projektai

 

2017 METŲ PROJEKTAI

 

PROJEKTAS "PAŽINK VALSTYBĘ"

Projekto tikslas: supažindinti moksleivius su įvairiomis viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias regionines ir nacionalines problemas, stiprinti moksleivių pilietinį aktyvumą ir įsitraukti į aktualių visuomenei problemų sprendimą.

Projekto dalyviai: 8, IG-IIG klasių moksleiviai.

Projekto organizatoriai:  Švietimo ir mokslo ministerija,  Ugdymo plėtotės centras, Valstybės pažinimo centras. 

Projekto koordinatorė gimnazijoje: geografijos mokytoja Regina Dingelienė.

Projekto trukmė: 2017 m. spalis - gruodis.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą galima rasti čia

 

PROJEKTAS "RENKUOSI MOKYTI - MOKYKLŲ KAITAI!"

Projekto tikslas: sutelkti gimnazijos bendruomenę bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.

Projekto dalyviai: 3-8, IG-IVG klasių mokiniai.

Projekto mokytoja: Eglė Matulaitytė, dailė.

Projekto pokyčių komanda:

* istorijos vyr. mokytoja Laima Narodovskaja, mentorė;

* vyr. socialinė pedagogė Renata Nanartovič;

*pradinių klasių mokytoja Janina Bukina;

*anglų kalbos vyr. mokytoja Natalija Žuravliova.

Projekto trukmė: 2 metai

Projektą įgyvendina viešoji įstaiga Mokyklų tobulinimo centras drauge su pagrindiniu projekto partneriu „Vilniaus prekybos“ paramos fondu „Dabar“.

 

PROJEKTAS "KULTŪROS LOBYNAIS"

Projekto tikslas: skatinti Lietuvos mokyklų skirtingomis mokomosiomis kalbomis tarpkultūrinį bendradarbiavimą bei dialogą,  ugdyti mokinių pilietiškumą.

Projekto uždaviniai:

• Organizuoti veiklas, skirtas susipažinti su Dzūkijos regione gyvenančių lietuvių ir lenkų tradicijomis, kultūra bei gilinti moksleivių kultūrinę patirtį.

• Gilinti žinias apie Lietuvos mokyklų skirtingomis kalbomis savitumą ir ugdyti pagarbą kiekvienai tautai.

• Sudaryti galimybes mokiniams susipažinti su kitų tautų papročiais, tradicijomis bei atskleisti savo tautos savitumą, unikalumą, ugdyti tapatumo jausmą.

• Inicijuoti veiklas, skirtas visų mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui ugdyti, skatinančias savianalizės refleksijas.

• Pažinti savo etnografinio regiono kultūrines, istorines vietas.

Projekto dalyviai:

Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos ir Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos 7-8, IG-IVG klasių mokiniai, klasių vadovai, dalykų mokytojai

Projekto koordinatorės:

Istorijos vyr. mokytoja Laima Narodovskaja

Vyr. socialinė pedagogė Renata Nanartovič

Projekto trukmė: 2017 m. balandis - lapkritis

Projektą  iš dalies finansuoja Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 

PROJEKTAS "LANGAS Į PIETRYČIŲ LIETUVĄ"

 

Projekto organizatorius: Viešosios įstaigos Jaunimo bendradarbiavimo centras „Europroject“.

Projekto koordinatorius gimnazijoje: Lenkų kalbos vyr. mokytoja Aleksandra Bojarin.

Projekto dalyviai:  IIG klasės mokiniai - Karolina Milevskaja, Dominika Bojarin, Gabriela Koreivo, Edvin Zavadskij, IG klasės mokinės - Veronika Andriejevaitė, Marta Urgalevič, 8 klasės mokinė Eva Glorija Dijak.

Projekto tikslas - pasitelkus jaunimą ir šiuolaikines viešinimo priemones skatinti Pietryčių Lietuvos regiono daugiakultūriškumo puoselėjimą šalies mastu, stiprinti Pietryčių Lietuvos mokyklų bendradarbiavimą bei dialogą ir aktyvinti Šalčininkų rajono tautinių mažumų jaunimą. 

Projekto trukmė: 2017 m. sausis - rugsėjis.

 

2016 METAIS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

PROJEKTAS "KLAUSAU, KĄ PASAKA MAN GIEDA KAIP LAKŠTINGALA" 

PROJEKTO KOORDINATORĖS:
LIETUVIŲ KALBOS VYR. MOKYTOJA N. NARUSEVIČIŪTĖ,
LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA METODININKĖ
D.RANONIENĖ,
TURGELIŲ P. K. BŽOSTOVSKIO GIMNAZIJOS LIETUVIŲ KALBOS VYR. MOKYTOJA
D. JELMAKAITĖ
 
TIKSLAI:
-ugdyti mokinių kūrybiškumą;
-skatinti mokinių saviraišką;
-vykdyti Etninės kultūros programą;
-puoselėti, saugoti etnokultūrinį paveldą;
-skatinti bendruomeniškumo poreikį,bendradarbiavimą 
su Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazija.
 
DALYVIAI:
5 – 6  klasių mokiniai Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos, svečių teisėmis Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos 5 – 6 klasių mokiniai, lydimi mokytojų D. Jelmakaitės ir J. Tarasevičienės.
 
TRUKMĖ IR PRISTATYMO LAIKAS:
I etapas – pasakų, sakmių kūrimas (sausis – kovas);
II etapas – pasakų apipavidalinimas, paruošimas konkursui (balandžio pirma savaitė);
III etapas – pasakų konkursas (balandžio 8 diena).
 
ORGANIZATORIAI:
-lietuvių kalbos vyr. mokytoja N. Narusevičiūtė,
-lietuvių kalbos mokytoja metodininkė D. Ranonienė,
-Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos vyr. mokytoja
D. Jelmakaitė.
 
LAUKIAMI REZULTATAI:
-mokiniai stiprins draugystės ryšius su Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazija;
-mokiniai konkurse pristatys sukurtas pasakas ir sakmes savo bendraamžiams;
-mokiniai sukurs pasakas, sakmes, jas raiškai skaitys, vaidins pateiktus pasakų fragmentus.
 
RENGINIO EIGA:
-mokiniai traukia spalvotus lapelius, skirstosi į komandas (iki 5 min.);
-komandos sugalvoja pavadinimą, šūkį, išsirenka kapitoną (5 min.);
-kapitonai traukia pasakas, du komandos nariai ruošiasi skaityti, skaito, kiti pildo lenteles (10 min.);
-mokiniai skaito išdalintus eilėraščius, trūkstamose vietose įrašo pateiktus žodžius (10 min.);
-komandos deda dėliones (10 min.);
-komandos traukia pasakas, ruošiasi jas vaidinti , vaidina (10 min.);
-pasakų atpažinimo konkursas: skaitomi pasakų fragmentai, komandų nariai įrašo pavadinimus (10 min.);
-pertrauka (20 min.);
-rezultatai ir apdovanojimai (10 min.).
 
Projekto įgyvendinimo akimirkos
 
 
 
TRUMPALAIKIS PROJEKTAS  "XX AMŽIAUS ANTROSIOS PUSĖS SMULKIOSIOS PROZOS PASAULIS"
 
 
Tikslai:
1.Skatinti mokinius domėtis XX a. II pusės smulkiąja lietuvių proza.
2.Ugdyti mokinių gebėjimus kritiškai vertinti, lyginti surastą informaciją .
3.Plėsti kultūrinį mokinių pažinimą suteikiant jiems galimybę pajusti teigiamų išgyvenimų.
4.Lavinti mokinių kūrybinius gebėjimus.
5.Skatinti mokinių saviraišką.
6.Padėti mokiniams tikslingai naudotis IKT technologijomis.
7.Padėti mokiniams pažinti save, vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, sąsajas bei skirtumus.
 
Dalyviai:
II G klasės mokiniai
 
Trukmė ir pristatymo laikas:
2016 – 12 – 09, 2016 – 12 - 14
8.55 – 9.40 val., 10.00 – 10.45
 
Organizatoriai:
N. Narusevičiūtė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja
 
Laukiami rezultatai:
Mokiniai savarankiškai skaitys pasirinktų prozininkų apsakymus, noveles, lygins dviejų rašytojų kūrybos pasaulius, vertybes,ieškos literatūrologinės informacijos, lygins ją su savąja patirtimi, naudodamiesi IKT rengs pranešimui skaidres, pateiks pateiktis klasės draugams, dalyvaus pokalbyje aptardami draugų pristatymus.
 
  Gražiausios trumpalaikio projekto
,,XX a. II pusės smulkiosios lietuvių prozos pasaulis: rašytojų kūrybos paralelės“
pristatymo akimirkos
 
 
 
 
ILGALAIKIS PROJEKTAS "KNYGA: KVAPAS IR POJŪTIS"
 
 Tikslai:
1.Ugdyti mokinių skaitymo poreikį atskleidžiant galimą knygos poveikį skaitančiajam.
2.Skatinti mokinius suvokti skaitymo veiklos prasmingumą.
3.Skatinti moksleivius pajusti skaitymo malonumą.
4.Lavinti mokinių  raiškiojo skaitymo įgūdžius.
5.Skatinti mokinių saviraišką.
6.Sudominti penktokus skaitomais kūriniais.
7.Plėsti mokinių žodyną.
8.Skatinti Turgelių P. K. Bžostovskio bei Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijų moksleivių bendradarbiavimą, norą geriau pažinti vieniems kitus.
 
Dalyviai:
Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 5 klasės mokiniai,
Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos 5 klasės mokiniai.
 
Trukmė ir pristatymo laikas:
2016 m. spalio – gruodžio mėnesiai,
2016 m. gruodžio 12 d., 10.45 – 13.30 val.
 
Organizatoriai:
N. Narusevičiūtė, Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja,
D.Jelmakaitė, Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 
J. Tarasevičienė, Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja,
G. Jelmakienė, Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos bibliotekininkė
 
Laukiami rezultatai:
Abiejų gimnazijų penktokai susitiks Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijoje,jie artimiau susipažins projekto pristatymo metu, raiškiai skaitys programinių kūrinių ištraukas, parinks  kvapus, kurie asocijuosis su skaitomomis ištraukomis, savo išgyvenimus, būseną atskleis piešdami, parinkdami atitinkamas spalvas, pajus, kaip svarbu rasti asmeninį santykį su knyga.
 
Gražiausios ilgalaikio projekto pristatymo akimirkos byloja
apie užsimezgusią dviejų Šalčininkų rajono gimnazijų penktokų nuoširdžią draugystę
 
 
Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite čia
 
 

2016 METAIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI:

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
PROJEKTAS „SVEIKA GYVENSENA – KASDIEN!“
 
Projekto tikslai:
1.  Formuoti teigiamą moksleivių, jų tėvų, mokytojų požiūrį į sveikatos veiksnius, sveiką gyvenimo būdą.
2.  Kurti sveiką aplinką bendruomenėje, skatinant sveikatingumą ir fizinį aktyvumą.
 
Projekto uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas moksleivių užimtumui ir suinteresuotumui gyventi be žalingų įpročių, suteikiant reikalingas žinias ir įgūdžius moksleiviams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams.
2. Vykdyti prevencinę veiklą pasitelkiant sporto šakas.
3. Padėti kiekvienam mokiniui, mokytojui išsiugdyti poreikį ir atsakomybę stiprinti sveikatą.
4. Kurti gerus mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų tarpusavio santykius.
 
Projekto dalyviai:
Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 1-8, I-IV G  klasių moksleiviai, mokytojai, mokinių tėvai, sveikatos priežiūros specialistė E. Salavatova, Baltosios Vokės lopšelio-darželio priešmokyklinės grupės vaikai.
 
Projekto vykdymo laikas:
2016 m. rugsėjis – 2016 m. gruodis
 
Projekto finansavimo šaltinis:
Šalčininkų rajono savivaldybė.
 
Projekto vadovas:
Vyr. socialinė pedagogė Renata Nanartovič
 
 
Laukiami rezultatai:
Projektas suteiks moksleiviams, jų tėvams, mokytojams, Baltosios Vokės lopšelio - darželio priešmokyklinės grupės vaikams daug naudingų žinių, formuodamas teisingas nuostatas sveikatos stiprinimo atžvilgiu. Suteiks galimybių aktyviai ir prasmingai leisti laiką, įtraukiant į sportinę, užimtumo veiklą.
Tarp švietimo bendruomenių  vyks pozityvus bendravimas ir bendradarbiavimas, skatinantis teigiamas emocijas, sveikatos stiprinimą. Organizuojama veikla padidins projekto dalyvių fizinį aktyvumą ir pagerins sveikatą.
 
Projekto įgyvendinimo akimirkos
 
 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS

PROJEKTAS ,SPORTUOKIME VISI“  

Projekto tikslas:
Telkti  gimnazijos bendruomenę sportinei veiklai, įtraukiant į ją  kuo daugiau moksleivių ir jų tėvelių.
 
Projekto uždaviniai:
1. Populiarinti tarp moksleivių įvairias sporto šakas.
2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius. 
3. Formuoti sveiko gyvenimo būdo nuostatą ir ją propaguoti.
4. Skatinti gimnazijos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą.
 
Trumpas programos apibūdinimas
Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija yra įsikūrusi vaizdingame gamtos kampelyje. Gimnazija gali pasigirti savo nuolatiniais tradiciniais renginiais, kurie vienija mokyklos bendruomenę. Kiekvienais metais tradiciniu renginiu yra tapusi gimnazijos sporto šventė, kuri suburia mokyklos mokinius bendrai veiklai: vyresnių klasių moksleiviai padeda teisėjauti varžyboms, o jaunesnieji rungiasi įvairiose sporto rungtyse. Šie metai yra paskelbti bendruomenių metais, todėl ir mes siekiame vienyti mokyklos visą bendruomenę aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose. Neseniai įvykus tėvų apklausai daugelis jų teigė, kad norėtų aktyviai dalyvauti gimnazijos bendruose sportiniuose renginiuose. Siekdami tęsti gimnazijos tradicinius renginius: sporto šventę ir šeimos šventę, užbaigiant mokslo metus norime organizuoti bendrą gimnazijos bendruomenės šventę, kurios metu  savo jėgas galėtų išbandyti įvairaus amžiaus mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai. Į šventės programą įtraukėme įvairias rungtis, kurių metu galėtų pasireikšti skirtingų amžiaus grupių atstovai.  Tokie sportiniai renginiai skatina sveiką gyvenseną, suteikia galimybę įvairaus amžiaus gimnazijos moksleiviams bendrauti tarpusavyje, stiprina bendruomenės narių ryšius.
 
Projekto dalyviai:
Šalčininkų rajono Savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius, Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija, Baltosios Vokės miestelio bendruomenė, Rūdninkų kaimo bendruomenė.
 
Projekto vykdymo laikas:
2016 m. gegužės 26 d.
 
Projekto finansavimo šaltinis:
Šalčininkų rajono savivaldybė.
 
Projekto vadovas:
Kūno kultūros vyr. mokytojas Edmundas Narodovskis
 
Laukiami rezultatai
Bus suorganizuotas įdomus renginys, kuris skatins įvairių amžiaus grupių moksleivių, tėvų ir mokytojų  bendravimą ir bendradarbiavimą.
Moksleiviams bus diegiami sveikos gyvensenos įgūdžiai. Bus turtingai praleistas laikas.
Sporto šventės organizuojamos mokslo metų pabaigoje yra tapę mūsų gimnazijos tradicija. Todėl jos ir toliau bus tęsiamos.
 
Projekto įgyvendinimo akimirkos
 

 

 2008-2015 metų projektai

 
smart foreash