Paieška

Prevencinių ir socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimas gimnazijoje 2021-2022 m. m.

 

 

Eil. nr.

Programos pavadinimas

Įgyvendinimo būdas

1.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 kl. mokiniams

Integruota į klasės auklėtojo veiklą

2.

Pilietiškumo ir lyderystės ugdymo 

programos ,,Raktai į sėkmę“ IG – IVG klasių mokiniams

Integruota į klasės auklėtojo veiklą

3.

Pradinių klasių  socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa  „Antras žingsnis“

Integruota į klasių auklėtojų veiklą

4.

Alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“ 6 klasės mokiniams

Integruota į soc. pedagogo bei klasės auklėtojo veiklas

5.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa 1-8 klasių ir IG-IVG klasių mokiniams

Integruota į soc. pedagogo, mokytojų dalykininkų bei klasių auklėtojų veiklos planus

6.

Etninės kultūros programa 1-8 klasių ir IG-IVG klasių mokiniams.

 

Integruota į soc. pedagogo, mokytojų dalykininkų, klasių auklėtojų veiklos planus, tradicinius gimnazijos renginius

 
smart foreash