Paieška

Planavimo dokumentai

 

 

2017-2018 m.m.

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2016-2018 metų strateginis planas 

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2018 metų veiklos planas

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2017 metų veiklos planas

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2017-2018 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2017-2018 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Priedai:

Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir į(si)vertinimo tvarkos aprašas 

Patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka 

 

2016-2017 m.m. 

 

Priedai:

 
 
 
2015-2016 m.m.

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 2015- 2016 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 

 Priedai:

 
 
 
 
 
 
 

 

 
smart foreash