Paieška

Pedagogai

 

   

 

 
Eil. Nr.
 
Vardas, pavardė
 
Dėstomas dalykas
 
Kvalifikacinė kategorija
 
Pastabos
 
1.
 
Miroslava Šostak
 
Matematika
 
Vyresnysis mokytojas
 
 
 
2.
 
Valentina Bartoševič
 
Fizika
 
Vyresnysis mokytojas
 
 
 
3.
 
Lilija Dulko
 
Matematika
 
Vyresnysis mokytojas
 
 
 
4.
 
Violeta Zalucka
 
 
Informatika
 
Matematika
 
Ekonomika
 
Mokytojas
 
Antraeilės pareigos
 
5.
 
Aleksandra Bojarin
 
Lenkų kalba
 
Vyresnysis mokytojas
 
 
 
6.
 
Janina Snarska
 
Lenkų  kalba
 
Mokytojas metodininkas
 
 
 
7.
 
Janina Gaidienė
 
Pradinis ugdymas
 
Mokytojas
 
 
 
8.
 
Janina Bukina
 
Pradinis ugdymas
 
Mokytojas
 
 
 
9.
 
Česlava Orlovska
 
Pradinis ugdymas
 
Vyresnysis mokytojas
 
 
 
10.
 
Leonarda Markelevič
 
Pradinis ugdymas
 
Vyresnysis mokytojas
 
 
 
11.
 
Jurgita Milošienė
 
Lietuvių kalba
 
Mokytojas
 
Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose
 
12.
 
Nijolė Narusevičiūtė
 
Lietuvių kalba
 
Vyresnysis mokytojas
 
 
 
13.
 
Justina Mackevič
 
Lietuvių kalba
 
Mokytojas
 
 
 
14.


Agnieška Simaškienė


 Lietuvių kalba 

Mokytojas 
 
 
 
15.
 
Danuta Jermalovič
 
 
 
Rusų kalba

Technologijos

Žmogaus sauga

 
Vyresnysis mokytojas
 
 
 
16.
 
Natalja Žuravliova
 
Anglų kalba
 
Vyresnysis mokytojas
 
 
 
17.
 
Jelena Voitkevič
 
Anglų kalba
 
Mokytojas
 
Antraeilės pareigos
 
18.
 
Laima Narodovskaja
 
Istorija, pilietiškumo pagrindai
 
Mokytojas metodininkas
 
 
 
19.
 
Regina Dingelienė
 
Geografija
 
Vyresnysis mokytojas
 
Antraeilės pareigos
 
20.
 
Irena Bogdevič
 
Biologija, chemija
 
Vyresnysis mokytojas
 
 

 

21.

Mečislav Ziminski

Technologijos

Vyresnysis mokytojas

Antraeilės pareigos

 22.

Eglė Matulaitytė

Dailė

Mokytojas

 Antraeilės pareigos

23.

Edmundas Narodovskis

Kūno kultūra

Mokytojas metodininkas

 

24.

Česlava Nakrevič 

  Muzika

  Vyresnysis mokytojas 

Antraeilės pareigos

 25.

 Beata Narkevičienė

 

 Dorinis ugdymas

 Mokytojas

 Antraeilės pareigos  

Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose.

 26.

Anna Savicka 

Dorinis ugdymas 

  Mokytojas  

Antraeilės pareigos

 27.

 Renata Nanartovič

 -

 Vyresnysis pedagogas

 

 28.

 Jelena Eva Aukštulevič

 -

 Logopedas

  

29. 

 Marija Bukina

 -

  Bibliotekininkė

 

 

 

 
smart foreash