Paieška

Dėmesio!

 
Publikuota: 2020-03-12

 

DĖMESIO!

REMIANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMU NR. V-417

„DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  2020 M.

KOVO 13 D. - KOVO 27 D.  MOKINIAMS SKELBIAMOS PAVASARIO ATOSTOGOS. 

 
 
smart foreash