Paieška

Gimnazijos istorija

 

 

1950 metais pradėjus Baltosios Vokės miestelio statybas, kilo poreikis turėti ir savo mokyklą, todėl jau 1955 metais čia pastatoma mokykla.Iš pradžių ji buvo septynmetė, mokoma lietuvių ir rusų kalbomis, 1955–1956 mokslo metais slenkstį peržengė 191 mokinys. Mokinių skaičius palaipsniui augo. Tai akivaizdžiai matyti uždarius aplinkinių vietovių mokyklas: 1964 m. septynmetę Papiškių, 1980 m. – pradinę Mikašiūnų, 1985 m. – pradinę Rūdninkų.
1977 metais Baltojoje Vokėje iškilo naujas mokyklos priestatas. Jame įsikūrė dabartinė Elizos Ožeškovos vidurinė mokykla.
1980 metais mokinių gretas papildo pirmokų klasė, kurios mokomoji kalba yra lenkų.
Nuo 1992 metų Pirmoji Baltosios Vokės vidurinė mokykla tampa mokymo įstaiga, kurioje mokomosios kalbos yra  lenkų ir rusų, o nuo 1995 m. – tik lenkų.
2004 m. liepos 14 d. Pirmajai Baltosios Vokės vidurinei mokyklai suteikiamas žymios prozininkės Elizos Ožeškovos (dar žinomos kaip Elzė Ožeškienė)  vardas.
2005 m., švenčiant  penkiasdešimtmetį, pristatomi mokyklos himnas ir vėliava, o 2006 m. patvirtinami Šalčininkų rajono tarybos sprendimu.

Mokyklai nuo 1995 metų vadovauja direktorė Miroslava Šostak. Dabar gimnazijoje mokosi 105 mokiniai. Dirba 26 mokytojai, kurie ne tik perteikia dalykines žinias, bet ir skatina mokinius išsaugoti savo, lenkų, tautos papročius, kultūrines tradicijas ir ugdo meilę gimtajam kraštui - Lietuvai.

Baigusieji mokyklą sėkmingai studijuoja Lietuvos ir Lenkijos universitetuose. 2002 metais 70 % buvusiųjų mokyklos abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas, 2003 metais - 78%. 2005 metais - 67%, 2006 metais - 70%, 2008 metais - 67%, 2009 metais - 78%.
2004, 2009 ir 2010 metais mokykla konkurse „Geriausia mokykla - geriausias mokytojas“, kurio organizatorius yra „Macierz Szkolna“ buvo pripažinta viena geriausių mokyklų, kurios abiturientai sėkmingai studijuoja aukštuosiuose mokyklose.

 
 
Gimnazijos vėliavos aprašas
 
Nuo 2005 metų mokykla turi vėliavą ir mokyklos atributiką.
Akreditavus mokyklos vidurinio ugdymo programą, nuo 2015 m. liepos 2 d. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vidurinė mokykla tapo Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija. 
 
 
  
 
Moto: ,,Kuo tauta labiau apsišvietusi, tuo labiau vertina tuos, kurie jai šviesą atneša.”
 
Žodžiai Elizos Ožeškovos, gimnazijos Globėjos, žymios rašytojos, pozityvistės, ypač aktualūs, nes skatina mokinius plėsti, gilinti žinias, tobulėti.
 
Simboliai. Centrinėje dalyje yra gimnazijos Globėjos Elizos Ožeškovos portretas. Globėjos atvaizdas įpareigoja elgtis pagal taisykles, kuriomis ji vadovavosi gyvenime. Svarbiausias jos būdo bruožas – pasirengimas naujųjų laikų iššūkiams, demokratijos principų propagavimui, ryžtingam mokslo bei švietimo sklaidos darbui. Panaši veikla, auklėjant šiuolaikinę jaunąją kartą, yra pagrindas gimnazijos gyvenimo.
 
Geroji vėliavos pusė pristato trimatį simbolinį vaizdą, kuris reiškia pastangas siekti žinių per kūrybiškumą, kūrybą bei nuolatinį augimą. Atversta knyga – gimnazijos ugdymo atributas, simbolizuojantis žinias ir išmintį.
 
                     
Spalvos. Vėliava yra žalios spalvos, kuri reiškia harmoniją, viltį bei patį gyvenimą apskritai. Balta – tai šviesiausia iš visų spalvų spalva.Ji simbolizuoja gyvenimo atsinaujinimą ir tinkamo vertinimo poreikį. Juoda spalva, Globėjos portreto kontūrai, simbolizuoja rimtį ir atsakomybę, kurių prireikia šiuolaikiniam mūsų gimnazijos jaunimui priimant sprendimus, svarbius vystymuisi.
 
 
 Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos himnas
 
 
Piękna nasza Wileńszczyzna,
Więc pokochać ją jest za co,
Lecz najpiękniej, każdy przyzna,
To jest u nas – w Białej Wace.
Gdy witamy się ze szkołą
Z werwą, śmiechem i ochotą,
Świat rozkwita nam wokoło,
Chociaż jesień sypie złoto.
                                  
Refren: Gdy masz w piersi serce młode,
Z przyjacielem cenisz zgodę,
Wstań w szeregu obok nas!
Niech rozbłyśnie świat uśmiechem
I rozdźwięczą pieśni echem –
– To młodości naszej czas!
 
Tu najpiękniej się marzyło,
Tu mijają lata młode,
Tu przychodzi pierwsza miłość,
Daje skrzydła przyjaźń, zgoda.
Uczeń tu z nauczycielem
Co dzień wita się, jak z bratem,
Swym uśmiechem się podzieli,
Wspólnym troskom figla spłata.
 
Refren: Gdy masz w piersi serce młode.
 
 
 
Autor hymnu: Aleksandr Śnieżko
20 listopada 2005 roku
 

 Gimnazijos tradiciniai renginiai
 

Sausio 13 d. – Lietuvos laisvės gynėjų diena
Senelių šventė
Šimtadienis
Abiturientų vakaras
Vasario 16-oji – Vasario 16-oji  – Lietuvos valstybės  Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Kaziuko mugė
Susitikimas su būsimaisiais pirmokais ir jų tėvais
Akcija DAROM
Lenkijos Konstitucijos diena
Mokslo metų pabaigos šventė
Mokslo metų pradžios šventė  
Europos kalbų diena  
Mokytojų diena  
Švaros akcija (Kapinių tvarkymas)
Lenkijos Nepriklausomybės diena  
Lietuvos Konstitucijos diena
Mokyklos globėjos šventė
Renginys „Mikołajki“ 
Adventinė vakaronė
 
smart foreash