Paieška

Sveikinimas

 

 Ir aš tave matau, o Lietuva brangi,

Numintą kojų svetimų, ir tavo kančią –

Matau, kaip tu ateisiančiais laikais žengi

Laisva, didinga ir be sielvarto, be pančių…

Kas tai yra Lietuva?

Tai mūsų knygnešiai, be baimės nešantys lietuviškas knygas žmonėms šviesti, tai mokytojai, kunigai, poetai, dailininkai, kompozitoriai savo žodžiais ir darbais skleidę Tėvynės meilę, tai 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės aktą pasirašę 20 signatarų, tai mūsų tremtiniai, politiniai kaliniai, išvežti toli nuo savo namų, jėgų išgyventi radę tėviškės ilgesyje, nuoširdžioje maldoje, lietuviškos dainos graudume, eilėraščio jausmingume, tai 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomos Valstybės atkūrimo aktą pasirašę 124 signatarai, tai 1991 m. sausio 13 d. kruvinųjų įvykių 15 aukų.

Tik jų dėka šiandien mes gyvename nepriklausomoje laisvoje Lietuvoje, kalbame lietuvių ir gimtąja kalbomis, keliaujame po visą pasaulį, sutinkame naujų draugų įvairiose pasaulio šalyse, tarpusavyje dalinamės patirtimi, profesiniais pasiekimais.

Neužmirškime, kad už laisvę ir taiką visada turime būti dėkingi tai atnešusiems žmonėms . Tautos istoriją privalome išsaugoti ir perduoti iš kartos į kartą.

Lietuvių poeto Jono Mačiulio – Maironio eilėraštis „ Lietuva brangi“ galbūt tai ir yra atsakymas į klausimą ką man reiškia tėvynė? Tikras, teisingas ir neblunkantis atsakymas.

" Graži tu, mano brangi tėvyne,

Šalis, kur miega kapuos didvyriai:

Graži tu savo dangaus mėlyne

Brangi: tiek vargo, kančių prityrei…“

Branginkime ir mylėkime savo Tėvynę ir kartu švęskime valstybės atkūrimo 100 –metį!

 

                                                                          

Direktorė  Miroslava Šostak 

 
smart foreash