Paieška

Darbo užmokestis

 

2018 M. DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.
Pareigos
Darbo užmokestis (EUR), neatsikaičius mokesčius
 
1.
 
Direktorius
 
1215,95
 
2.
 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

1026,74

 
3.
 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 
543,25
 
4.
 
Socialinis pedagogas
 
725,44
 
5.
 
Logopedas
 
510,12
 
6.
 
Bibliotekininkas
 
477,00
 
7.
 
Mokytojas metodininkas
 
892,69
 
8.
 
Vyresnysis mokytojas
 
807,68
 
9.
 
Mokytojas
 
621,60
 
10.
 
Sekretorius
 
516,75
 
11.
 
Sargas
 
542,98
 
12.
 
Darbininkas
 
400,00
 
13.
 
Rūbininkas
400,00
 
14.
 
Laborantas
 
400,00
 
15.
 
Valytojas
 
400,00
 
16.
 
Vairuotojas
424,00

 

 

 

 

 

 

 
smart foreash