Paieška

Darbo užmokestis

 

2016 M. DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.
Pareigos
Darbo užmokestis (EUR), neatsikaičius mokesčius
1.
Direktorius
1196,33
2.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
950,51
3.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
426
4.
Socialinis pedagogas
683,38
5.
Logopedas
488,12
6.
Bibliotekininkas
461,30
7.
Mokytojas metodininkas
980,89
8.
Vyresnysis mokytojas
653,87
9.
Mokytojas
468,78
10.
Sekretorius
390,50
11.
Sargas
448,26
12.
Darbininkas
350
13.
Rūbininkas
350
14.
Laborantas
350
15.
Valytojas
350
16.
Vairuotojas
350

 

 

 

 

 

 

 
smart foreash