Paieška

Biblioteka

 

 

Vis dažniau sakoma, kad biblioteka – mokyklos širdis, viena iš ugdymo sėkmės prielaidų. Deja, apie jos praeitį neturime sukauptų žinių. Daug metų biblioteka neturėjo patalpų, buvo mėtoma iš kampo į kampą, todėl didelių darbų ji ir negalėjo atlikti. Pastačius priestatą, bibliotekai buvo sudarytos geresnės darbo sąlygos.

 


Dabartinė biblioteka įsikūrusi trečiajame gimnazijos aukšte ir  turi erdvesnes patalpas, kuriose telpa nedidelė skaitykla. Moksleiviai vis dažniau naudojasi skaitykla kaip svarbiausiu informacijos šaltiniu, susipažįsta su naujausiais leidiniais, ruošia pamokas, projektus. Ilgametė bibliotekos tradicija – intensyvi ir įvairi kultūrinė veikla. Čia dažni ne tik literatūros vakarai – susitikimai, knygų prezentacijos, bet ir vaikų kūrybos, spaudinių parodos.

 
 

 
Bibliotekoje sukauptas grožinės, mokslinės literatūros, enciklopedijų, žodynų bei vadovėlių fondas lietuvių, lenkų, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis.
 
Mokyklos bendruomenės nariai akiratį plečia skaitydami prenumeruojamus laikraščius ir žurnalus.
 
Gimnazijos biblioteka ir skaitykla laukia skaitytojų ir knygų mylėtojų kiekvieną darbo dieną. Skaitytojai gali lankyti biblioteką ir skaityklą kasdien nuo 8.00 iki 16.30 val. Už veiklą bibliotekoje atsakinga bibliotekininkė Marija Bukina.
 
 

 

Bibliotekos teikiamos paslaugos: 

  • dokumentų išdavimas į namus ir skaitykloje
  • internetas
  • kopijavimas
  • spausdinimas
  • skenavimas
  • informacijos įrašymas į CD ir atminties korteles
 
Informacinės paslaugos:
  • atsakymai į skaitytojų užklausas
  • supažindinimas su bibliotekos struktūra, taisyklėmis
  • informavimas apie naujai gautus leidinius
 
 
 

 

 
smart foreash